לאן אנו שולחים את הנתונים שלך?

השימוש שלך בשירותים שלנו יהיה כרוך בהעברה, אחסון ועיבוד של המידע האישי לך במדינת התושבות שלך ומחוצה לה, באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות זו. בייחוד, המידע האישי שלך יועבר לרפובליקת קוריאה. שים לב שחוקי אבטחת נתונים וחוקים אחרים במדינות אליהן יועבר המידע שלך, עשויים להיות פחות מקיפים מאלה הנהוגים במדינתך.

כיצד אנו דואגים לאבטחת המידע?

אנו מתייחסים ברצינות לאבטחת מידע. דאגנו להגנות פיזיות וטכניות על מנת לשמור באופן בטוח על המידע אותו אנו אוספים. ואולם, יש לשים לב, שלמרות שאנו נוקטים בצעדים סבירים על מנת להגן על המידע שלך, שום אתר, שידור אינטרנט, מערכת מחשב או חיבור אלחוטי אינם בטוחים לחלוטין.

באילו שירותי צד שלישי אנו עושים שימוש?

חלק מהתוכן, הפרסום והפונקציונליות בשירותים שלנו מסופק על ידי צדדי ג’. צדדי ג’ אלה רשאים לעשות שימוש בקוקיות, אותות (beacons), פיקסל מעקב (tracking pixels) וכלים אחרים לאיסוף מידע אודות השימוש שלך בשירותים אלה. צדד ג’ אלה אינם נשלטים במישרין על ידי סמסונג, כך שאנו ממליצים שתבדקו את מדיניות הפרטיות שלהם על מנת להבין באיזה אופן הם משתמשים במידע שלך.

הסכמה להעברת נתונים בינלאומית

באמצעות שימוש או השתתפות בשירות כלשהו ו/או באמצעות העברת מידע שלך אלינו, הנך מסכים לאיסוף, העברה, אחסון ועיבוד המידע שלך מחוץ למדינת תושבותך, באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו. שים לב שאבטחת מידע ודינים אחרים של מדינות אלין עשוי לעבור המידע שלך, עשויים להיות פחות מקיפים מאלה הנהוגים במדינתך.